MŪSU STĀSTS
MŪSU STĀSTS ŠIS IR MŪSU STĀSTS. IEPAZĪSTIES – TAS IR BLÅKLÄDER.

No mūsu pieticīgajiem pirmsākumiem 1950. gadu Zviedrijas laukos līdz panākumiem visas pasaules darbnīcās, būvlaukumos un skarbāko darbu vidēs, kopā ar metināšanas šlakas aplikumiem, dzirkstelēm un izkusuša metāla straumēm. Mūsdienās Blåkläder augstas kvalitātes darba apģērbus atradīsiet visur.

Mēs esam tālu tikuši, bet joprojām tālu no pilnības un pilnīgas apmierinātības.
Tālāk pastāstīts mūsu stāsts. Iedvesmojies.

MŪSU STĀSTS
ŠIS IR TAS, KAM TICAM. ŠIS IR TAS, KO TU SAŅEM.

MŪSU APSĒSTĪBA – KVALITĀTE

Mēs pastāvīgi meklējam sev izaicinājumus, ko uzlabot. Darbā vienmēr īstenojam pozitīvu attieksmi.

Mēs nerimstoši tiecamies pēc augstākās kvalitātes un standartiem. Produkciju mēs testējam, testējam un tad vēlreiz testējam.

Mēs izstrādājam gudrus, ilglaicīgus risinājumus, kuru pamatā ir dziļa mūsu klientu vajadzību izpratne.

MŪSU STĀSTS
MŪSU VĒSTURE
1959
1984
1992

Uzņēmuma dibināšana līdz ar ražotni Zviedrijā

Uzņēmumam Blåkläder, kura saknes ir stingri iesakņojušās Zviedrijas tekstilrūpniecības centrā, ir gara un lepna ražošanas vēsture. Ar vairāk nekā 60 gadiem šajā biznesā mums ir dziļas un patiesas zināšanas par darba apģērbu.

MŪSU STĀSTS
MŪSU VĒSTURE

Blåkläder ražo un pārdod darba apģērbus kopš 1959. gada, sākotnēji tikai Zviedrijas tirgū. Tagad mēs esam viens no lielākajiem smagāko ekspluatācijas apstākļu darba apģērbu ražotājiem Eiropā. Savās rūpnīcās mēs saražojam aptuveni 4,5 miljonus apģērbu gadā.
Papildus Zviedrijai mums ir pārstāvniecība šādās valstīs:
Norvēģijā, Somijā, Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Šveicē, Itālijā, Igaunijā, Polijā, Spānijā, Islandē, Austrijā, Kanādā, ASV un Japānā.

MŪSU STĀSTS
MŪSU RAŽOŠANA

MŪSU RAŽOTNES

Blåkläder ražo savus apģērbus rūpnīcās, kas ir cieši saistītas ar uzņēmumu. Ražošana Vjetnamā tika uzsākta 1992. gadā, kam sekoja ražotne Šrilankā 2006. gadā un Mjanmā 2018. gadā.

Mūsu ciešās ilgtermiņa attiecības ar rūpnīcām ir mūsu apzinātas ilgtspējīgas ražošanas neatņemama sastāvdaļa. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu apģērbi tiek ražoti saskaņā ar augstākajiem sociālajiem, ētiskajiem un vides standartiem. Tas atbilst ne tikai nacionālajām un starptautiskajām konvencijām (ANO un Starptautiskās Darbas organizācijas), bet arī kvalitātes un ilgtspējības standartiem, kas tiek pastāvīgi pārbaudīti un pārskatīti.

Mūsu mērķis ir uzlabot to cilvēku sociāli ekonomisko situāciju, ar kuriem mēs strādājam, un kopienām, kurās viņi dzīvo. Mūsu attiecības sniedz mums nenovērtējamu piekļuvi un zināšanas par apstākļiem ražošanas vienībās, tādējādi ļaujot mums pildīt savas uzņemtās saistības.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu apģērbi tiek ražoti apstākļos, kas veicina darbinieku vienlīdzīgāku nākotni. Papildus tam mēs nodrošinām, ka tiek ieviesti procesi un procedūras, kas garantē darbinieku drošību, cilvēktiesību un vides apsvērumu ievērošanu.

MŪSU STĀSTS
MŪSU LEĢENDASIr vienkārši bikses – taču ir arī leģendas. Šīs ir mūsējās.
1984
2008
2017

ĪSTS MUGURKAULS (1530)

Bez jums mēs neesam nekas. Šis produkts – mūžīgi klasiskais milzis – ir patiesais Blåkläder mugurkauls. Tas joprojām atrodas attīstībā. Varonīga klasika ar nenovecojošu izskatu, kas savam nēsātājam kalpos burtiski visu mūžu.